CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN LIÊN HỆ

♦ Phòng kinh doanh: 02513 566 044

♦ Trạm Đại Phước: 02513 518 350

♦ Hotline: 02513 560 574

♦ Fax: 02513 560 031

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • capnuocnhontrach.ntw@gmail.com
  • KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị Trấn Hiệp
           Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  •        Copyright © 2017 NTW