LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tiền thân là Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, là đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Năm 1997, Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch được thành lập theo Quyết định số 03/XD.QĐ ngày 08/04/1997 của Sở xây dựng Đồng Nai và đến tháng 08/2004 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập số 3536/QĐ.CT.UBT ngày 11/8/2004.

Tháng 9/2007, Xí nghiệp nước Nhơn Trạch chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch theo Quyết định số 3059/QĐ – UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc “phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch thành Công ty cổ phần”; được đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ tổ chức hoạt động ngày 24/01/2008 và được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000498 ngày 14/2/2008.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp.

• Phân phối nước sạch.

• Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm.

• Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước.

• Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước.

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • daidowaco@yahoo.com
  • KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  • Copyright © 2017 NTW