SỬA CHỬA ĐƯỜNG ỐNG, NÂNG DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC

Đối với các trường hợp nước yếu do ống lâu năm bị nghẹt, đồng hồ cần thay đổi di dời, khách hàng làm thủ tục đăng ký sửa chữa đính kèm hóa đơn tiền nước, sau khi tiếp nhận bộ phận khảo sát sẽ kiểm tra, khảo sát, lập bảng chiết tính, khách hàng sẽ thanh toán khoản chi phí sửa chữa này tại Công ty.

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • capnuocnhontrach.ntw@gmail.com
  • KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị Trấn Hiệp
           Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  •        Copyright © 2017 NTW